Gemeente Roermond

Markt 31

6041 EM Roermond

 • Groeiende gemeente met meer dan 60.000 inwoners
 • Een van de 10 grootste werkgevers in Roermond
 • Ruim 670 medewerkers die zich inzetten voor inwoners, ondernemers en bezoekers
Stadhuis Roermond

Maak kennis met de gemeente Roermond

Roermond is de stad van ambitie, daadkracht en verbinding. Een historische stad voor jong en oud, met een bloeiende economie in retail, leisure, industrie, zorg en gezondheid. Waar samen gewerkt wordt aan duurzame ontwikkeling. Een stad waarin iedereen graag wil leven, kan meedoen en zich kan ontwikkelen. Als regenboogstad staat Roermond voor een inclusieve samenleving. Dit diverse karakter is ook belangrijk in de gemeentelijke organisatie. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en mogelijkheden van de gemeente Roermond.

Vertrouwen, lef en ondernemerschap zijn kernwaarden van de gemeente. Vanuit een sterke bedrijfsvoering werkt de gemeente opgavegericht aan actuele thema’s, waarbij inwoners, ondernemers en bezoekers centraal staan. Het vormt de basis voor een optimale dienstverlening aan ruim 60.000 inwoners met meer dan 100 nationaliteiten, aan een grote groep actieve ondernemers en aan de bezoekers van de stad.

Roerkade Roermond

Taken van de gemeente Roermond

Roermond is de centrumgemeente voor zo’n 175.000 mensen die hier werken, naar school gaan, vertier zoeken, of voor andere voorzieningen op de stad zijn gericht. Voor haar inwoners, bedrijven en instellingen is de gemeente een deskundige partner, bruggenbouwer of kartrekker bij het realiseren van initiatieven.

Belangrijke opgaven en thema’s waar de gemeente aan werkt, zijn:

 • Bestaanszekerheid
 • Voor iedereen een passende woning
 • Gezond leven
 • Een veilige omgeving
 • Kansrijk en inclusief voor jong en oud
 • Nieuwe economie
 • Een duurzame samenleving
 • Transformatie van de binnenstad
Roermondje op Stationsplein

Vakgebieden bij de gemeente Roermond

Vanuit de diversiteit aan taken van de gemeente, zijn er legio mogelijkheden voor bevlogen professionals om het verschil te maken. De organisatie is opgedeeld in clusters met ieder een eigen vakgebied, zoals openbare ruimte, bedrijfsvoering of het sociale domein. Binnen deze clusters hebben we verschillende functies op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Functies waarin iedere medewerker een bijdrage levert die van maatschappelijke waarde is.

De gemeente als aantrekkelijke werkgever

Werken bij de gemeente Roermond betekent jouw expertise inzetten voor de mensen en de stad. Je levert een concrete bijdrage aan het welzijn en de leefomgeving van inwoners en ondernemers. Met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden stimuleert de gemeente ook jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. Naast een goed salaris heb je bijvoorbeeld een individueel keuzebudget dat je onder andere aan een opleiding, extra verlof of fitness kunt besteden.

Flexibele werkplek gemeente Roermond

Projecten van de gemeente Roermond

Binnen de gemeente wordt gewerkt aan belangrijke maatschappelijke opgaven en thema’s. Denk aan gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, wonen en meedoen. Concrete projecten zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Roerdelta, beleid op het gebied van energiekosten, de opvang van asielzoekers, de inrichting van zorgadviesteams, of de aanplant van meer groen in binnenstad, wijken en kernen. Medewerkers van de gemeente werken vanuit verschillende disciplines in projecten en programma’s samen met maatschappelijke organisaties. Zo ontwikkelen en versterken we Roermond verder als aantrekkelijke woon- en werkstad.

Burgerparticipatie bij de gemeente Roermond

Vacatures bij de gemeente Roermond

Wil jij ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en leefbaarheid van Roermond? Bekijk dan de vacatures en ontdek jouw volgende uitdaging met maatschappelijke impact. Staat jouw droombaan hier niet tussen? Ga dan naar IGOM voor nog meer vacatures bij de gemeente Roermond.

Ruben Nohlmans, Corporate Recruiter
Gezocht: Gemeentesecretaris / Algemeen directeur bij de gemeente Roermond
Ontdek de functie: Gemeentesecretaris/Algemeen directeur bij de gemeente Roermond!
Gezocht: Adviseur openbare orde bij de gemeente Roermond
Ontdek de functie: Adviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente Roermond
Gezocht: Consulent Zorg bij de gemeente Roermond
Ontdek de functie: Consulent Zorg bij de gemeente Roermond!
Gezocht: Toezichthouder milieu bij de gemeente Roermond
Ontdek de functie: Toezichthouder milieu bij de gemeente Roermond
Gezocht: Beleidsondersteuners (ontwikkeling opgaven) bij de gemeente Roermond
Ontdek de functie: Beleidsondersteuner(s) bij de gemeente Roermond!
Ruben Nohlmans, Corporate Recruiter