Basisscholen in Roermond

Zodra je kinderen toe zijn aan de eerste stappen in het onderwijs, heb je in Roermond veel mogelijkheden ter beschikking. Hier zitten namelijk ontzettend veel basisscholen waar je kinderen met veel liefde worden ontvangen. Maak zelf kennis met de verschillende soorten primair onderwijs in deze regio en kies voor een school die bij je kind past.

Basisscholen in Roermond ontdekken
Primair onderwijs in Roermond

Een school voor iedereen bij BS Neel

Basisschool Neel verwelkomt leerlingen met diverse achtergronden en onderwijsbehoeften. Als laagdrempelige school moet iedereen zich hier thuisvoelen. Er is bij BS Neel actief aandacht voor het welbevinden van de kinderen, de ouders en het team door goed naar elkaar te luisteren, elkaar te waarderen en te zien. De betrokkenheid van de ouders is bij deze school van belang en hier hecten ze veel waarde aan. Door actief samen te werken met de diverse voorzieningen in de omgeving (blibiotheek, harmonie, logopedie, sportservice) waarborgt BS Neel tevens een goede samenwerking in de wijk. Dankzij een professioneel team met veel expertise (en teambrede scholing) zijn je kinderen gegarandeerd van kwalitatief onderwijs.

Meer lezen over BS Neel
Onderwijs bij BS Neel
Onderwijs passend bij de behoefte van het kind

De Montessorischool in Roermond

Bij de Montessorischool in Roermond wordt er gewerkt volgens de visie van pedagoog Maria Montessori. In deze vorm van het onderwijs krijgen de kinderen de ruimte zich zo veel mogelijk in hun eigen tempo en eigen wijze te ontwikkelen. Vergis je niet, het montessorionderwijs kent een aantal vrijheden maar is tegelijkertijd ook zeer gestructureerd. Kinderen doen hier niet wat ze willen, maar willen wat ze doen. De bevoegde montessorileerkrachten begeleiden dit leerproces met specifieke lesmaterialen die aan alle eisen van ’21st-Century Skills’ voldoen. Wil je weten of deze vorm van onderwijs past bij je kind? Lees dan vooral verder.

© Montessorischool Roermond
Meer lezen over het montessorionderwijs in Roermond
Onderwijs bij de Montessorischool

Kleurrijk samenwerken bij BS De Zonnewijzer

BS De Zonnewijzer wordt iedere dag bezocht door meer dan 160 kinderen met 42 verschillende nationaliteiten. In deze internationale omgeving werken 25 betrokken en enthousiaste leerkrachten aan de ontwikkeling van iedere leerling. Daarbij wordt gewerkt vanuit de westerse waarden en normen die hier vanzelfsprekend zijn. De school hanteert de ‘vreedzame school’ filosofie waarin de verschillen en overeenkomsten tussen mensen zonder vooroordelen worden geaccepteerd. Hiermee heerst er bij BS De Zonnewijzer een prettige en vooral veilige sfeer op school. Meer weten over het onderwijs op deze school? Lees dan vooral verder.

© BS De Zonnewijzer
Meer lezen over BS De Zonnewijzer
BS De Zonnewijzer in Roermond

Het kind staat centraal bij de Hubertusschool

De Hubertusschool gaat uit van een heldere koers. Het kind dient centraal te staan en de verschillen tussen kinderen in herkomst, mogelijkheden en belangstelling zijn uitgangspunten bij het realiseren van de inrichting van het onderwijsaanbod en de onderwijsorganisatie. De populatie binnen de school verandert en daar zijn ze bewust van in hun handelen. Het onderwijs dient zich af te spelen in een voor alle betrokkenen (kinderen, medewerkers en ouders) veilige omgeving. De Hubertusschool is en blijft een warm welkom voor iedereen. Kinderen opvoeden gebeurt binnen een sociaal kader: het is een groepsdynamisch proces waarin waarden en normen een belangrijke rol spelen. Dit doen ze onder het motto: Samenwerken, samen leren.

Meer lezen over de Hubertusschool
Hubertusschool Roermond

Het onderwijs voor je leven bij BS Leeve

Basisschool Leeve is een kleinschalige school, waar alle kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn. Dit realiseren ze door een veilige schoolomgeving te bieden op basis van vertrouwen. De school werkt schoolbreed met kanjertraining, waarvoor alle leerkrachten opgeleid zijn. De naam van de school staat voor: het onderwijs voor je leven, als thematisch onderwijs gegeven in het dorp “Leeve” (Leeuwen). BS Leeve is een reguliere school, die zich onderscheidt van andere scholen, door het aanbieden van thematisch onderwijs. Thematisch werken geeft de ruimte om leerstof te ervaren en de diverse vakgebieden in samenhang aan te bieden. Thematisch onderwijs zorgt voor een rijk aanbod en diversiteit binnen de leeromgeving, waardoor kinderen betrokken en intrinsiek gemotiveerd zijn. De kinderen kunnen zo groeien en ontwikkelen binnen hun mogelijkheden.

Meer lezen over BS Leeve
BS Leeve Leeuwen Roermond

Iedereen is welkom bij de Synergieschool

Bij de Synergieschool zijn alle leerlingen van harte welkom.  De school is een samenvoeging van regulier en speciaal basisonderwijs. Niet apart, maar samen. Want bij deze school zijn alle kinderen speciaal en vertrouwen we in de ontwikkelkracht van kinderen. Slim is niet iets wat je bent, maar wordt. Kennis is belangrijk. Vaak begint dit met instructie; de leerkracht doet voor en legt uit. Door te oefenen en toe te passen wat je weet, word je sterker, beter, vaardiger. Gelijke kansen voor iedereen, door een ongelijke aanpak. Een inclusieve maatschappij, begint met een inclusieve school! Hier geloven ze in de brede ontwikkeling van kinderen; hoofd, hart en handen. Bij de Synergieschool respecteren en zorgen ze voor zichzelf, elkaar en de omgeving, waarbij sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke pijler is. Ze werken vanuit speel-, leer- en ontwikkellijnen gericht op het behalen van concrete doelen. Niet de methode, maar het leerdoel staat hier centraal. Daarbij kiezen ze doelbewust activiteiten en leermiddelen uit. Alle kinderen hebben een eigen iPad of Chromebook. Die gebruiken ze regelmatig, afgewisseld met instructie of oefeningen uit een boek en op papier. Wil je graag meer weten over deze speciale school? Klik dan vooral verder.

Meer lezen over de Synergieschool
Synergieschool Roermond
Blijven leren in Roermond

Tijd voor het voortgezet onderwijs?

De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen een spannende stap. Gelukkig zijn er in Roermond en omstreken veel onderwijsinstellingen in de buurt waar je kinderen van harte welkom zijn. Zo kunnen je kinderen in een vertrouwde omgeving verder leren zonder hiervoor ver te moeten fietsen. Ongeacht het niveau of de manier van onderwijs heb je in deze regio alles binnen handbereik. Verdiep je in het voortgezet onderwijs in Roermond en maak samen met je kind de juiste keuze.

 

 

Voortgezet onderwijs in Roermond ontdekken
Voortgezet onderwijs in Roermond