bestek

Privacybeleid

Bezoekt u deze website, dan verwerkt Stichting Citymanagement Roermond uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens
Stichting Citymanagement Roermond verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Citymanagement Roermond verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Stichting Citymanagement Roermond analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Citymanagement Roermond bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies
Stichting Citymanagement Roermond gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Citymanagement Roermond gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies door derden
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Deze website maakt gebruikt van een cookie van Google Analytics ten behoeve van het analyseren van het internetverkeer op deze website. Ook maakt deze site gebruik van een cookie van ShareThis ten behoeve van het kunnen delen van content uit deze website via social media kanalen. Lees de privacyverklaring van Google Analytics en ShareThis  om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen.

Google Analytics
Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. De gegevens blijven gedurende 26 maanden beschikbaar.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld.

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Stichting Citymanagement Roermond en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Stichting Citymanagement Roermond heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Stichting Citymanagement Roermond geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Citymanagement Roermond een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van de website te kunnen waarborgen.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Stichting Citymanagement Roermond verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Citymanagement Roermond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Gebruik camera Roermondjes Full of Stories app
Bij gebruik van de Roermondjes app kunt u zelf de camera van uw toestel, waarop de app werkt, inschakelen om de bordjes dan wel de QR code te scannen. Er worden louter beelden gemaakt voor het gebruik van de app en deze worden niet opgeslagen. Bij het gebruik van de app vindt géén tracking plaats.

Contactgegevens Stichting Citymanagement Roermond
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
T 0475 – 337 222 | E info@weareroermond.com


Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij (Stichting Citymanagement Roermond) aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Citymanagement Roermond (ook niet via een eigen netwerk).

Stichting Citymanagement Roermond kan er niet voor instaan dat de informatie op www.weareroermond.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Stichting Citymanagement Roermond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.weareroermond.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.weareroermond.com te kunnen raadplegen.