Onderwijs voor ieder kind

Speciaal onderwijs in Roermond

Roermond biedt onderwijs voor íeder kind. Ook voor kinderen, die wat extra aandacht en tijd nodig hebben. Wij geloven dat ieder kind uniek is en een individuele aanpak kan gebruiken. In onze regio vind je verschillende scholen die speciaal onderwijs aanbieden. Lees snel verder en ontmoet de liefdevolle scholen waar je kinderen met open armen verwelkomt worden.

Ontdek het speciaal onderwijs
Voortgezet onderwijs in Roermond

Kleinschalig en plezierig speciaal onderwijs bij de Herman Broerenschool

Met twee locaties in Roermond is SO en VSO bij de Herman Broerenschool mogelijk. De school biedt een veilige en geschikte thuishaven voor ieder kind dat meer aandacht en ondersteuning nodig heeft. Op deze school staan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen centraal. De missie: ‘voor elk kind dat met plezier naar zijn eigen hoogte klimt’ draagt dit dan ook uit. Een school is voor de leerling een belangrijk onderdeel van hun leven en is, samen met de ouders/verzorgers en begeleiders, een grote opvoedingspartner. Daarom zijn de lijnen tussen school en het thuisfront bij de Herman Broerenschool kort. Bij de Herman Broerenschool is zowel het speciaal onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs vertegenwoordigd. Je kinderen kunnen dus vanaf hun 4e jaar tot uiterlijk hun 20ste jaar bij deze scholen terecht. Lees snel verder en kom meer te weten over het onderwijs op deze unieke, lokale school.

Meer lezen over de Herman Broerenschool
Herman Broerenschool VSO Roermond

Iedereen is welkom bij de Synergieschool

Bij de Synergieschool zijn alle leerlingen van harte welkom.  De school is een samenvoeging van regulier en speciaal basisonderwijs. Niet apart, maar samen. Want bij deze school zijn alle kinderen speciaal en vertrouwen we in de ontwikkelkracht van kinderen. Slim is niet iets wat je bent, maar wordt. Kennis is belangrijk. Vaak begint dit met instructie; de leerkracht doet voor en legt uit. Door te oefenen en toe te passen wat je weet, word je sterker, beter, vaardiger. Gelijke kansen voor iedereen, door een ongelijke aanpak. Een inclusieve maatschappij, begint met een inclusieve school! Hier geloven ze in de brede ontwikkeling van kinderen; hoofd, hart en handen. Bij de Synergieschool respecteren en zorgen ze voor zichzelf, elkaar en de omgeving, waarbij sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke pijler is. Ze werken vanuit speel-, leer- en ontwikkellijnen gericht op het behalen van concrete doelen. Niet de methode, maar het leerdoel staat hier centraal. Daarbij kiezen ze doelbewust activiteiten en leermiddelen uit. Alle kinderen hebben een eigen iPad of Chromebook. Die gebruiken ze regelmatig, afgewisseld met instructie of oefeningen uit een boek en op papier. Wil je graag meer weten over deze speciale school? Klik dan vooral verder.

Meer lezen over de Synergieschool
Synergieschool Roermond

Maatwerk onderwijs bij VSO de Ortolaan

VSO De Ortolaan is een geschikte school voor leerlingen van 12 tot 21 jaar oud en die het beste tot hun recht komen in het voortgezet speciaal onderwijs. Door middel van het bieden van een ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma kan het talent van de leerlingen het beste tot hun recht komen. Op de Kasteel Hillenraedstraat in Roermond werkt de school samen met jeugdhulp en andere partners in het onderwijs om een integraal aanbod van onderwijs en ondersteuning te kunnen bieden. De deskundige en enthousiaste vakleraren en mentoren staan hier samen met gedragsdeskundigen, arbeidsdeskundigen en coördinatoren klaar voor alle leerlingen. Klik snel verder om meer over deze school te lezen.

Meer lezen over VSO de Ortolaan
Ortolaan in Roermond
Maak kennis met het onderwijs in de regio

Nog meer onderwijs in Roermond ontdekken

Wil je nog meer te weten komen over het onderwijs in Roermond? We hebben individuele pagina’s voor het onderwijs in de regio. Hier ontdek je nog meer scholen in Roermond en omstreken. Maak bijvoorbeeld kennis met een aantal basisscholen, de moderne middelbare scholen en ook de vele opties voor het vervolgonderwijs. Nadat je de verschillende scholen in Roermond hebt ontdekt weet je het zeker: in deze regio zit je ook qua onderwijs helemaal goed.

Meer lezen over leren in Roermond
Vervolgonderwijs in Roermond