Ontwikkelingen bij het nieuwste stadsdeel van Roermond

Nieuws over Weerstand Roermond

Op enkele minuten loopafstand van de historische binnenstad en centraal gelegen in het centrum van Roermond ontstaat een gloednieuw stadsdeel: Weerstand Roermond. Geheel gloednieuw is het niet, want dit gebied fungeerde eerst tientallen jaren als belangrijke productielocatie voor Philips en later het Taiwanese Yageo. De bedrijvigheid stopte in 2005 en sindsdien heeft het terrein vele jaren weinig tot geen invulling gehad. Tot nu. De oude fabriekshallen krijgen een nieuwe invulling in de vorm van tijdelijke broedplekken voor lokale ondernemers, (sport)verenigingen alsook andere culturele activiteiten en unieke horeca. Ook woningen worden gerealiseerd en maken een duidelijk onderdeel uit van het plan. Benieuwd hoe het gaat met de ontwikkelingen van dit terrein? Lees dan snel verder!

© Foto: Arcadis
Meer lezen over Weerstand Roermond
Luchtfoto Weerstand Roermond Arcadis
Nieuw woon- en leefgebied in Roermond

Wat is Weerstand Roermond?

Weerstand in Roermond zal uitgroeien tot een volledig woon- en leefgebied in het centrum van Roermond. Op het gebied van wonen vind je hier straks koopwoningen in het hogere segment. Maar ook sociale woningbouw, zorgwoningen en alles daar tussenin krijgt een plekje in het nieuwe stadsdeel. Dit alles met zoveel mogelijk aandacht en behoud van de bestaande, industriële bouw. Mede dankzij voldoende toevoeging van groen, lokale kleinschalige ondernemers en culturele ruimtes moet het gebied een plek worden om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en van cultuur te genieten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de realisatie van een heus duurzaamheidscentrum (onder de noemer: De Groene Transformator) door lokale stichting RoerOm. Belangrijk detail: bij alle plannen en ontwikkelingen worden de huidige omliggende bewoners nauw betrokken terwijl er ook aan de wensen van de toekomstige bewoners wordt gedacht.

Klik op de button bij de bijbehorende foto en bekijk de volgende dronebeelden voor een unieke blik op het terrein!

Meer lezen over de gebiedsvisie voor Weerstand Roermond

Wat zijn de huidige ontwikkelingen op het terrein?

Op het terrein wordt er continue hard gewerkt! Zo zijn alle oude fabriekshallen inmiddels leeg zodat er gewerkt kan worden aan de invulling van de hallen. De fabriekshal die de broedplek voor lokale ondernemers moet gaan worden, is al voorzien van vloerverwarming, nieuwe ramen (in bestaande kozijnen) en zonnepanelen. Hiermee zal het terrein zoveel mogelijk energieneutraal worden. Het hekwerk rondom het terrein gaat plaatsmaken voor een groene rand. De beplanting die hiervoor moet gaan zorgen, is deels klaar en zal de komende jaren letterlijk gaan groeien. De oplevering van de veelzijdig inzetbare ‘broedplek voor ondernemers’ staat voor april 2023 op de planning. De eerste inwoners zijn naar verwachting vanaf 2026 welkom.

Wil je ook een kijkje achter de schermen nemen en zelf de ontwikkelingen op het terrein met eigen ogen bekijken? Meld je dan aan voor een rondleiding bij Weerstand Roermond.

Neem contact op met de organisatie
Weerstand Roermond terrein
Teammanager, (landschaps)architect en stedenbouwkundige bij Arcadis

In gesprek met Hans Smolenaers

Voor meer informatie over de ontwikkelingen rondom Weerstand Roermond spraken we met Hans Smolenaers, teammanager, (landschaps)architect, stedenbouwkundige én inwoner van Roermond. Hans is werkzaam bij Arcadis en is betrokken bij grote, internationale projecten maar ook bij lokale projecten zoals het station in Roermond. Samen met projectarchitect Luc Veeger en een compleet team aan specialisten is Hans betrokken bij dit mooie project. We liepen samen met Hans een ronde over het terrein en spraken over de ontwikkelingen van het terrein, de betrokkenheid van Arcadis en de toekomstplannen voor Weerstand. Lees snel verder!

Lees het interview met Hans Smolenaers
Hans Smolenaers Arcadis

Hallo Hans, fijn dat je tijd voor ons kunt vrijmaken. Allereerst, wat was voor jullie de aanleiding om de uitdaging aan te gaan met betrekking tot de toekomst van het oude Philipsterrein?

Het terrein heeft al jaren iets magisch, een potentiele parel waar weer nieuw leven in moest worden geblazen. Toen Berend Matzinger, die veel gebouwen in Roermond wist te transformeren, bij ons aanklopte met de vraag of we een integraal plan wilde opstellen voor dit voormalige fabrieksterrein, grepen we de kans dan ook met beiden handen aan. De intentie om zoveel mogelijk te behouden en te transformeren naar een levendig stadsdeel met (o.a.) aandacht voor inclusiviteit, biodiversiteit, een divers woonprogramma en nieuwe mobiliteits- en energieconcepten waren voor ons een aantal redenen om deze uitdaging aan te gaan.

Jullie hebben veel (inter)nationale projecten maar ook ervaring in de regio en in Roermond. Waar hoort Weerstand qua omvang thuis in het rijtje van jullie projecten?

We werken qua schaal van kleine subtiele dorpse inpassingen tot aan complexe projecten in metropolen en ‘new towns’ met miljoenen inwoners. Weerstand is met 8 hectare, circa 400 woningen en een divers cultureel programma tussen schaal Medium en Large te definiëren, binnen het spectrum S,M,L,XL. Roermond is natuurlijk wel een stad met (inter)nationale aantrekkingskracht!

Met Weerstand krijgt Roermond er een nieuw stadsdeel bij. Wat maakt deze ontwikkeling volgens jullie anders dan zeg, een nieuwbouwplan in een omliggend dorp?

Dit plan kenmerkt zich (t.o.v. een nieuwbouwplan) met het feit dat de contouren en structuren al aanwezig zijn. Het is een bestaand stuk Roermond dat getransformeerd wordt. Als architect/stedenbouwkundige is dat een geweldige uitdaging. Ook moeten we strategisch steeds meer inzetten op het verdichten binnen het huidige stedelijke weefsel i.p.v. uitbreidingen plannen op nieuwbouwlocaties. In de bestaande stad zijn duurzame mobiliteitsconcepten als deelmobiliteit, fiets- en OV verbindingen ook veel realistischer. Door van de bestaande gebouwen het casco te handhaven en de interieurs te ‘oogsten’ ontstaat een materialenbank waarmee we circulair kunnen bouwen op eigen terrein. Van tijdelijke bouwhekken tot nieuwe scheidende en isolerende wanden in het interieur van bijvoorbeeld hal B.

In de buitenruimte staan bijzondere bomen uit de tijd van Philips van zo’n 50-70 jaar oud. Maar ook vegetatie die de laatste 17 jaar spontaan is ontstaan door niet of nauwelijks te beheren. Hier zullen we ook zoveel mogelijk van behouden en strategisch inzetten in de plannen voor de buitenruimte. Daardoor voorkomen we o.a. hittestress, zorgen we voor meer biodiversiteit en creëren we verschillende habitats voor flora en fauna.

‘In het centrale park op het terrein komen 14 hardstenen zuilen van niemand minder dan Pierre Cuypers! De bekende architect uit Roermond zal dus ook verbonden zijn met het Weerstand terrein.’

Voor de Roermondenaren die nog bekend zijn met de oude invulling van het terrein, blijven er herkenningspunten die de historie van het terrein verklappen?

Het merendeel van de voormalige fabrieksgebouwen en buitenruimte blijft behouden. De identiteit van het terrein wordt mede hierdoor gevormd. Nieuwe toevoegingen zoals bouwvolumes worden zorgvuldig ingepast en verdichten we in de hoogte om zoveel mogelijk buitenruimte te besparen op het terrein. De kenmerkende sheddaken, de buizenstraten en het beeld ‘samen sterk’ van kunstenaar Boesten bij de hoofdentree zijn voorbeelden van deze identiteitsdragers die de historie levend houden.

Wat weten de meeste lokale inwoners nog niet over de transformatie van dit bestaande stadsdeel?

Dat er op het terrein in het centrale park een sculptuur wordt geplaatst met 14 zuilen van de bekende Roermondenaar en architect Pierre Cuypers! Deze hardstenen zuilen (met een lengte van 5 meter) komen uit de inmiddels gesloopte Heilige Hart Kerk van Tilburg. Dit wordt een beeldbepalende eyecatcher op het Weerstand terrein!

Wat is de planning voor deze grote transformatie? Loopt alles volgens de planning en wanneer verwachten jullie de eerste inwoners te verwelkomen?

We liggen goed op schema. We zijn druk bezig met de afrondingen voor het stedenbouwkundige structuurontwerp en de ruimtelijke onderzoeken voor de wijzigingen van het bestemmingsplan. De eerste bewoners kunnen er waarschijnlijk vanaf 2026 komen te wonen. Doordat we uitgaan van ‘slow urbanism’ testen we ook verschillende scenario’s. Het terrein zal het komende jaar worden opengesteld voor de eerste gebruikers en het grote publiek. In hal B zullen de eerste creatieve bureaus en ondernemingen hun intrek nemen. Van de lokale omroep ML5 tot yogastudio en van filmmakers tot een experimenteel horecaconcept. In hal A is plek voor een drumschool met daarnaast flexibele ruimte voor urban sports (bmx, skaten) of voor muziekvoorstellingen van de lokale fanfare. Het duurzaamheidscentrum ‘De Groene Transformator’ komt in gebouw Z, de voormalige bedrijfskantine.

Tot slot, is er iets wat je graag met ons zou willen delen?

Dit stuk stad transformeren we in samenspraak met de omwonenden door middel van zogenoemde ‘omgevingslabs’. Door vanaf het begin de omgeving erbij te betrekken weten we wat de wensen en zorgen zijn vanuit de omliggende buurten ’t Vrijveld en Maasniel. Tijdens deze workshops worden de plannen gedeeld en ontstaan constructieve dialogen rondom de maquette. Inmiddels hebben we het 10de omgevingslab gehouden met de enthousiaste betrokkenen.