Head of Corporate Human Resources bij SEKISUI EUROPE

In gesprek met Hans Pijpers

Hans Pijpers is als Head of Corporate Human Resources bij SEKISUI EUROPE in Roermond een belangrijke schakel tussen het Japanse hoofdkantoor in Tokyo en de andere SEKISUI bedrijven in de regio. Samen met zijn internationale collega’s werkt hij aan diverse, grote HR projecten die allemaal bijdragen aan de overkoepelende strategie van de organisatie. We spraken met Hans over zijn baan, zijn werkzaamheden en hoe hij het werken voor de Japanse multinational zou omschrijven.

Lees het verhaal van Hans
Hans Pijpers bij SEKISUI Europe

Hallo Hans, leuk dat we je mogen spreken over jouw baan bij SEKISUI EUROPE. Hoe ben je bij het bedrijf terechtgekomen?

Ik ben in september 2021 bij SEKISUI EUROPE in dienst getreden. Ik heb bijna mijn hele loopbaan bij grote Amerikaanse farmaceutische organisaties gewerkt, en vond het tijd om te switchen naar een andere industrie en type organisatie. Ik ben mij gaan verdiepen in de Japanse cultuur die mijn aandacht kreeg en die goed bij mij past. SEKISUI heeft als wereldwijde organisatie een ambitieuze lange termijn strategie die jaren geleden is uitgerold door ons hoofdkantoor in Japan. Dit onder de noemer ‘Vision 2030’ waarin Human Resources een essentieel onderdeel is. Het geeft mij veel voldoening de organisatie te begeleiden in het bewerkstelligen van deze strategie.

Hoe zou je jouw baan bij SEKISUI EUROPE omschrijven?

Ik zie mijzelf als een interface tussen de Corporate Human Resources afdeling op ons hoofdkantoor in Tokyo, Japan en de Human Resources afdelingen van de lokale SEKISUI bedrijven in Europa op het gebied van diverse Corporate Human Resources projecten en initiatieven. Wij willen een werkgever zijn die positieve energie geeft aan alle werknemers, waar werknemers zich betrokken voelen binnen de organisatie en met tevredenheid hun werk verrichten. Wij voeren daarom jaarlijks een werknemerstevredenheidsonderzoek uit om te monitoren waar we staan in dit proces en wij begeleiden de lokale SEKISUI bedrijven hierin.

Daarnaast houd ik mij bezig met het expat management. We hebben in Nederland veel Japanse expats werkzaam en hebben recentelijk het gehele expat management gecentraliseerd binnen het regionale hoofdkantoor. Hierdoor zijn de lokale SEKISUI bedrijven niet langer belast zijn met het aanvragen van woon- en werkvergunningen, regelen van de huisvesting en andere complexe en omvangrijke taken.

Ik houd mij ook bezig met ‘Employer Branding’. De SEKISUI groep is een grote werkgever wereldwijd, met ruim 700 werknemers in Roermond en omgeving. Wij hebben voortdurend veel vacatures. De nijpende situatie op de huidige arbeidsmarkt vraagt om een innovatieve benadering die ik samen met HR collega’s van andere SEKISUI bedrijven onderzoek, met als hoe wij als potentieel werkgever nieuw talent beter kunnen aantrekken.

Wat zijn volgens jou de voordelen van werken bij SEKISUI EUROPE?

Zoals ik eerder aangaf, hebben we een duidelijke lange termijn strategie die ligt verankerd in ‘Vision 2030’. We werken samen contentieus hieraan en dat geeft veel voldoening. Het is fijn om als HR professional te werken in een bedrijf met een duidelijke lange termijn strategie dat houvast en structuur geeft in het werk. Dit in tegenstelling tot de jaarlijks wijzigende korte termijn strategieën dat ik in het verleden was gewend. Het team binnen het regionale hoofdkantoor krijgt alle ruimte om bij te dragen aan de verwezenlijking van deze strategie. Dit met de centrale gedachte hoe wij de Europese SEKISUI regio het beste hierin kunnen ondersteunen en begeleiden. Het is een bijzonder fijn team om in te werken: we zijn gemotiveerd om hetzelfde doel te bereiken, werken nauw samen, zijn teamgericht, communiceren snel en hebben lol samen.

Daarnaast wordt elke individuele SEKISUI werknemer, ongeacht waar werkzaam in de wereld, verwacht bij te dragen aan het verwezenlijken van de Vision 2030 middels een ‘employee challenge action’. Door iets in het werk anders of beter te doen, hoe klein dan ook, worden we uiteindelijk samen een sterkere organisatie. Tenslotte geeft het werken met andere culturen, in onze organisatie in het bijzonder de Japanse cultuur, nieuwe inzichten op het leven.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

Elke dag ziet er anders uit. In de ochtend is er veelal overleg met collega’s in Japan. De meeste vergaderingen beginnen vroeg in verband met het tijdsverschil met Japan. Ik werk aan verschillende langdurige projecten en heb daarbij veel contacten met collega’s van andere corporate afdelingen en andere SEKISUI bedrijven.

SEKISUI heeft een duidelijke visie voor de toekomst. In hoeverre herken jij jezelf in deze visie?

In alle producten die wij ontwikkelen staat de gedachte centraal: ‘hoe kunnen we bijdragen aan verbeteringen die ten goede komen aan ons leven en waardoor we ons veiliger voelen in deze wereld?’. Ik vind dit een mooi uitgangspunt en wij proberen vanuit die visie een arbeidsomgeving te creëren waarin werknemers zich veilig voelen en respectvol met elkaar omgaan.

 

‘Het werken met andere culturen, in onze organisatie in het bijzonder de Japanse cultuur, geeft nieuwe inzichten op het leven.’

Heb je voor ons misschien een bijzonder feitje over werken bij SEKISUI EUROPE wat veel mensen nog niet weten?

De Japanse bedrijfscultuur wijkt enorm af van de Westerse cultuur. Bijvoorbeeld, de Nederlandse vergadering wordt doorgaans gekenmerkt door interactieve participatie, een flexibele agenda en het uitwisselen van gedachten en informatie om uiteindelijk een voorstel te maken, of een besluit te nemen middels het zogenoemde ‘Poldermodel’ of door de manager. Echter de Japanse vergadering heeft een strakke agenda en gaat vooral over het delen van informatie en besluiten die reeds voorafgaand aan de vergadering zijn gemaakt waarin geen ruimte is voor spontane vragen en het uitwisselen van gedachten. Besluiten op basis van consensus worden gemaakt door 1:1 gesprekken of in kleine groepjes voorafgaand aan de vergadering, in Japan bekend onder het fenomeen ‘Nemawashi’.

Tot slot, waaraan besteed jij graag je vrije tijd?

Ik ben ruim een jaar geleden in Roermond gaan wonen, in een oud huis uit 1838. Er moet daaraan veel gebeuren en in mijn vrije tijd ben ik veel bezig met de voorbereiding van de verbouwing en de inrichting. Ik geniet intens van tuineren en het verkennen van gebieden in en rondom Roermond of het zuiden van de provincie, bijvoorbeeld om te wandelen. Roermond is overigens een zeer actieve en levendige stad op het gebied van culturele evenementen. Dat heeft mij enorm verrast en geeft mij veel voldoening naast het werken hier. Je hebt hier uitstekende restaurants, allerlei soorten winkels, mooie historische gebouwen en het Cuypershuis (dat beslist kan concurreren met de mooiste musea in de randstad). Kortom, ik nodig iedereen uit deze mooie stad te bezoeken en verder te ontdekken!

 

Maak kennis met SEKISUI EUROPE

Kom meer te weten over de aanwezigheid van SEKISUI in Europa, specifiek in Roermond! Ontdek de geschiedenis van het bedrijf in Roermond, de taken van het Europese hoofdkantoor en maak kennis met de medewerkers die zich inzetten voor de gezamenlijke doelen van de SEKISUI groep.