building

Wisseling van de macht

Roermond is pas sinds 1867 een honderd procent Nederlandse stad. Eeuwenlang hoorde de stad bij de Zuidelijke Nederlanden. Daaraan kwam in 1839 definitief een einde, toen Limburg werd losgemaakt van België. Vanaf dat moment hoorden Roermond en Limburg nog een tijdlang én bij het Koninkrijk der Nederlanden, én bij de Duitse Bond. De banden met Duitsland werden uiteindelijk in 1867 doorgesneden.

Vooral in de eerste helft van de negentiende eeuw was Roermond een bolwerk van anti-Nederlandse relletjes en protesten. In 1831 trok de Roermondse burgerwacht, 450 man sterk, zelfs ten strijde tegen het Nederlandse leger tijdens de Tiendaagse Veldtocht.

Ontdek méér over de historie van Roermond in het Historiehuis

Alles over de 20 locaties