Deze website is een gezamenlijk project van Stichting Citymanagement Roermond, Stichting BIZ Binnenstad Roermond, gemeente Roermond en Limburg Marketing.

          Logo Gemeente Roermond

Met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Roermond, Stichting BIZ Binnenstad Roermond (BIZ) en Stichting Citymanagement Roermond (Citymanagement) in 2017 heeft de stichting haar koers voor de komende jaren vastgelegd.

Citymanagement heeft als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en positionering van de stad Roermond. De focus ligt hierbij op de binnenstad. Wij zetten ons in om Roermond beter op de kaart te zetten. De basistaken die het team van Citymanagement heeft:

  • Belangenbehartiging Om ons doel optimaal te bereiken is het van belang dat diverse partijen zoals de BIZ, gemeente Roermond, Designer Outlet Roermond en derden betrokkenen met elkaar samen werken. Citymanagement brengt deze partijen bij elkaar en zorgt voor onderlinge afstemming en uitvoering van de afspraken.
  • Gegevensverzameling Om een stad te positioneren is het verzamelen van data noodzakelijk. In samenspraak met de betrokken stakeholders wordt er door Citymanagement data verzameld m.b.t. leegstand, woonplaats binnenstadbezoeker, etc. Vanuit onze dagelijkse betrokkenheid en opdracht maken wij inzichtelijk welke data aanvullend nodig zijn om de stad beter te vermarkten. Met de betrokken partijen wordt het gesprek gezocht en overlegd hoe deze data verzameld wordt.
  • Winkelstraatmanagement De winkelstraatmanager werkt als front office en klankbord voor de binnenstadondernemers op het gebied van veiligheid, inrichting en netheid van de openbare ruimte, contacten met gemeente etc. Het goed functioneren van de winkelstraten staat hierbij voorop.
  • Marketing Het organiseren en coördineren van marketinginspanningen voor de binnenstad. In november 2018 is het platform We Are Roermond.com gelanceerd. Naast het beheren van dit platform en de bijbehorende social media kanalen, worden er campagnes en activiteiten ontwikkelt om Roermond als 2e stad van Limburg op de kaart te zetten. De focus ligt hier op de (potentiële) bezoeker die binnen 30 autominuten in de binnenstad Roermond is.Het organiseren en promoten van activiteiten en evenementen in de binnenstad is belangrijk onderdeel van de marketingstrategie. De rol van Citymanagement is om feedback te verzamelen van het succes van de evenementen en het advies uit te brengen richting de BIZ en gemeente Roermond. Daarnaast ondersteunen wij de organisatie en uitvoering van stadsbrede evenementen en evenementen door de diverse straatverenigingen.
  • Bedrijfsvoering De dagelijkse bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie CM en de organisatorische, administratieve en secretariële ondersteuning van de BIZ.

Het team Citymanagement

Ine Creemers, Directeur | ine@weareroermond.com
Marian Reijnders, Online marketeer | marian@weareroermond.com
Wesley Sijbers, Junior content marketeer | wesley@weareroermond.com
Ferd Geerlings, Winkelstraatmanager | ferd@weareroermond.com

Bekijk onze volledige contactgegevens

Bestuur Stichting Citymanagement Roermond

Dhr. Jaap Drenth, Voorzitter
Henk Luiten, Penningmeester
Wim Cox, Secretaris
Luc Golsteijn, Bestuurslid