Deze website is een gezamenlijk project van Stichting Citymanagement Roermond, Stichting BIZ Binnenstad Roermond, gemeente Roermond en Limburg Marketing.

Citymanagement heeft als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en positionering van de stad Roermond. De focus ligt hierbij op de binnenstad. Wij zetten ons in om Roermond beter op de kaart te zetten. De basistaken die het team van Citymanagement heeft:

  • Belangenbehartiging Om ons doel optimaal te bereiken is het van belang dat diverse partijen zoals de gemeente Roermond, Designer Outlet Roermond en derden betrokkenen met elkaar samen werken. Citymanagement brengt deze partijen bij elkaar en zorgt voor onderlinge afstemming en uitvoering van de afspraken.
  • Gegevensverzameling Om een stad te positioneren is het verzamelen van data noodzakelijk. In samenspraak met de betrokken stakeholders wordt er door Citymanagement data verzameld m.b.t. leegstand, woonplaats binnenstadbezoeker, etc.
  • Marketing Het organiseren en coördineren van marketinginspanningen voor de binnenstad. In november 2018 is het platform We Are Roermond.com gelanceerd. Naast het beheren van dit platform en de bijbehorende social media kanalen, worden er campagnes en activiteiten ontwikkelt om Roermond als 2e stad van Limburg op de kaart te zetten. De focus ligt hier op de (potentiële) bezoeker die binnen 30 autominuten in de binnenstad Roermond is. Het organiseren en promoten van activiteiten en evenementen in de binnenstad is belangrijk onderdeel van de marketingstrategie. Daarnaast ondersteunen wij de organisatie en uitvoering van stadsbrede evenementen en evenementen door de diverse straatverenigingen.
  • Bedrijfsvoering De dagelijkse bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie CM.

Het team Citymanagement

Ine Creemers, directeur | ine@weareroermond.com
Marian Reijnders, online marketeer | marian@weareroermond.com
Wesley Sijbers, content marketeer | wesley@weareroermond.com
Nadine Kutsch, content creator | nadine@weareroermond.com

 

Bestuur Stichting Citymanagement Roermond

Dhr. Jaap Drenth, Voorzitter
Henk Luiten, Penningmeester
Wim Cox, Secretaris
Luc Golsteijn, Bestuurslid